Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederland ICT-Office leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te midden-Nederland onder nummer 30174840.

Nederland ICT Voorwaarden